Ku pamięci niezłomnym – 3 marca 2018

Patronem dodatkowym rozgrywek "Ku pamięci niezłomnym" jest
Burmistrz Łęcznej