Lubelski Lipiec – 7 lipca 2018

Patronem dodatkowym rozgrywek „Biel i Czerwień Barwy Niepodległości” jest
Wójt Gminy Milejów