Regulamin lipiec

Regulamin i przepisy gry.

 Miejsce: Milejów boiska trawiaste

 Czas turnieju: sobota 07 lipiec 8.45 – 14.00

 PRZEPISY GRY: Zawody będą prowadzone w / g. przepisów PZPNH wyłączając:

 • czas gry 2 x 10 minut ;
 • odległość przy rzutach wolnych i rożnych – 4 m;
 • odległość przy autach – 2 m;
 • bramkarz wprowadza piłkę ręką z  obrębu  własnego pola karnego;
 • rzut z autu wprowadzamy rękami za głowy,
 • zmiany hokejowe w strefie zmian do 5 m od linii środkowej (błąd zmiany – 1 minuta kary)
 • rzut karny z 9 m;
 • za brutalną grę sędzia karze żółtą kartką lub (czerwoną 2 minuty kary); (2 żółte 1 min. Kary)
 • jakikolwiek rzut lub wznowienie gry nie zostanie wykonane w ciągu 5 sekund, sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, za wyjątkiem udzielenia zawodnikom kar indywidualnych ( sygnał gwizdkiem)
 • w grze bierze udział 5 zawodników w polu i bramkarz;
 • kary: 3 żółte kartki – 1 mecz pauzy, 6 żółta kartka – 1 mecze pauzy, 9 żółta kartka – 1 mecze pauzy,12, itd.
 • Czerwona kartka 1 mecze pauzy, kolejna 2,.Za wybitnie nie sportowe zachowanie, lub (3 czerwona kartka).
 • Sankcje karne mogą być wyciągane również od zawodników rezerwowych i trenerów przebywających zarówno ławce rezerwowej jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania rozgrywanych meczy.
 • Drużyna zdekompletowana nie może przystąpić do meczu.

( pięć osób zespół dopuszczony do gry)

 1. Organizator zabezpiecza dwóch lub trzech sędziów piłkarskich, opiekę medyczną, wodę, okolicznościowe koszulki, medale, puchary.

D) Na terenie obiektu i w jego okolicy jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

E) Wszyscy uczestnicy sami ponoszą koszty ewentualnego ubezpieczenia i oświadczają,

że są zdrowi.

F) W sprawach spornych, o ile nie mówią o nich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

G) FINANSE: Wpłat należy dokonywać na  konto PSZS w Łęcznej: B.G.Ż. o/w Łęcznej, numer
86 2030 0045 1110 0000 0129 5350, wpisując nazwę drużyny. Wpisowe tytułujemy: składka członkowska drużyny (nazwa drużyny)  za udział w rozgrywkach Gramy Dla Niepodległej:

Kwota 250 zł . Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 06.07. 2018