Wyniki !

I miejsce

Areszt Śledczy w Lublinie

II miejsce

Gmina Ludwin

III miejsce

Gmina Łęczna

IV miejsce

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

V miejsce

Błękit Cyców